چرا تجارت قرن بیست و یکم ایرانیان

ما معتبرترین شرکت در حوزه فروش مستقیم در کسب و کار خواهیم بود

ما به عنوان اعضای خانواده بزرگ تجارت قرن بیست و یکم در راستای اعتلای فرهنگ کسب و کار در موارد ذیل هم قسم و متعهد می شویم:

 • رفاه و غنای اجتماعی،اقتصادی و آموزشی جوامع از طریق مشارکت فردی و همکاری جمعی
 • احترام به ارزشهای انسانی خود و دیگران و دفاع از حقوق مصرف کنندگان
 • حرکت مستمر در مسیر تعالی
 • عشق و ایمان به اهداف تیم
 • ایجاد احساس رضایت از حضور خود و مشتریان در سازمان
 • تلاش برای پیشتاز بودن
 • تعهد به فراگیری و رشد مداوم خود و مشتریان سازمان
 • فراهم آوردن محصولات با کیفیت با قیمت مناسب برای ارتقاءشیوه زندگی برای همه
 • تامین کالای با کیفیت مورد نیاز مصرف کننده
 • خلق ارزش و رضایتمندی مشتریان
 • ایجاد فضای اعتماد متقابل، مشارکت و تعامل موثر برای سرآمدی در کسب و کار مسئولانه و پاسخگو در صنعت فروش مستقیم
 • ترویج فرهنگ زندگی با کیفیت برای همه